Rektorski zbor Republike Hrvatske

NOVOSTI I NAJAVE


Na sjednici Rektorskoga zbora izabran novi predsjednik za sljedeće mandatno razdoblje

Na 7. sjednici Rektorskoga zbora održanoj 5. rujna 2023. na Sveučilištu u Zadru izabran je novi predsjednik RZ-a za akademsku godinu 2023./2024. U sljedećem mandatnom razdoblju Rektorskim zborom predsjedat će prof. dr. sc. Dragan Ljutić, rektor Sveučilišta u Splitu, a njegov će zamjenik biti prof. dr. sc. Vlado Guberac, rektor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Članovi Rektorskoga zbora na sjednici su raspravljali o mnogim temama, između ostaloga, o razvoju internacionalizacije na hrvatskim sveučilištima.


Susret Rektorskoga zbora RH i Zbora rektora visokoobrazovnih institucija iz Krakova

Na Sveučilištu u Zadru od 3. do 5. rujna 2023. održava se treći sastanak rektora hrvatskih sveučilišta i rektora visokoobrazovnih institucija iz Krakova. Susret na kojem sudjeluje više od 40 sudionika iz Hrvatske i Poljske organizirao je Rektorski zbor RH uz potporu Sveučilišta u Zadru.


Održana sjednica Rektorskoga zbora u novim prostorima Sveučilišta u Zagrebu

U novim prostorima Sveučilišta u Zagrebu, u zgradi Regionalnoga centra za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje jugoistočne Europe – SEECEL, u petak 14. srpnja 2023. u auli Sveučilišta održana je 6. sjednica Rektorskoga zbora Republike Hrvatske u ak. god. 2022./2023.


Rektorski zbor usvojio radne definicije IHRA-e

Rektorski zbor je 16. svibnja održao svoju 4. sjednicu u akademskoj 2022./23. godini. Članovi Rektorskoga zbora su, između brojnih tema vezanih uz znanost i visoko obrazovanje, usvojili Odluku o prihvaćanju pravno neobvezujućih radnih definicija antisemitizma, poricanja i iskrivljavanja istine o holokaustu i antiromskoga rasizma i diskriminacije Međunarodnoga saveza za sjećanje na holokaust (IHRA).


Objava Natječaja za upis u I. godinu sveučilišnih prijediplomskih studija, sveučilišnih integriranih prijediplomskih i diplomskih studija te stručnih prijediplomskih studija u akademskoj godini 2023./2024.

Rektorski zbor objavljuje da su hrvatska sveučilišta objavila Natječaje za upis studenata u I. godinu sveučilišnih prijediplomskih studija, sveučilišnih integriranih prijediplomskih i diplomskih studija te stručnih prijediplomskih studija u akademskoj godini 2023./2024.


Održana 1. sjednica Rektorskoga zbora u ak. god. 2022./23.

U Zagrebu je 8. studenoga 2022. održana 1. sjednica Rektorskoga zbora pod predsjedanjem rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Stjepana Lakušića.


Novi predsjednik Rektorskoga zbora u ak. god. 2022./2023.

Na 7. sjednici Rektorskoga zbora održanoj 5. rujna 2023. na Sveučilištu u Zadru izabran je novi predsjednik RZ-a za akademsku godinu 2023./2024. U sljedećem mandatnom razdoblju Rektorskim zborom predsjedat će prof. dr. sc. Dragan Ljutić, rektor Sveučilišta u Splitu, a njegov će zamjenik biti prof. dr. sc. Vlado Guberac, rektor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Članovi Rektorskoga zbora na sjednici su raspravljali o mnogim temama, između ostaloga, o razvoju internacionalizacije na hrvatskim sveučilištima.


Rektori estonskih sveučilišta posjetili Sveučilište u Zagrebu

U srijedu 28. rujna, rektori javnih sveučilišta u Estoniji okupljeni u organizaciju Universities Estonia posjetili su Sveučilište u Zagrebu u cilju razmjene iskustava i razgovora o mogućoj suradnji.


Održan 1. sastanak hrvatske i mađarske rektorske konferencije

Na Sveučilištu u Pečuhu je 22. rujna 2022. održan 1. sastanak delegacije Rektorskoga zbora RH i Mađarske rektorske konferencije.

Predsjeda

Sveučilište u Zagrebu
Trg Republike Hrvatske 14
10000 Zagreb, HR

Tajništvo

Trg Republike Hrvatske 14
10000 Zagreb, HR
Tel: +385 1 4698 109
Fax: +385 1 4698 141
e-adresa: paula.pavletic@unizg.hr