Rektorski zbor Republike Hrvatske
30.04.2024

Objava Natječaja za upis u I. godinu sveučilišnih prijediplomskih studija, sveučilišnih integriranih prijediplomskih i diplomskih studija te stručnih prijediplomskih studija u akademskoj godini 2024./2025.

Rektorski zbor Republike Hrvatske objavljuje da su hrvatska sveučilišta, u skladu sa člankom 69.  Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti objavila

NATJEČAJE ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU SVEUČILIŠNIH PRIJEDIPLOMSKIH STUDIJA, SVEUČILIŠNIH INTEGRIRANIH PRIJEDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH STUDIJA TE STRUČNIH PRIJEDIPLOMSKIH STUDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2024./2025.

Ovdje pogledajte tekst Natječaja za:

Natječaji za upis na sva javna sveučilišta objavljeni su i na mrežnim stranicama:

Sveučilišta u Zagrebu: www.unizg.hr
Sveučilišta u Rijeci: www.uniri.hr
Sveučilišta u Splitu: www.unist.hr
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku: www.unios.hr
Sveučilišta u Zadru: www.unizd.hr
Sveučilišta u Dubrovniku: www.unidu.hr
Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli: www.unipu.hr
Sveučilišta Sjever: www.unin.hr
Sveučilišta u Slavonskom Brodu: www.unisb.hr
Sveučilišta obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman: www.sois-ft.hr
Hrvatskog katoličkog sveučilišta: www.unicath.hr
Libertas međunarodnog sveučilišta: www.libertas.hr
Sveučilišta Vern: www.vern.h
Sveučilišta Algebra: www.algebra.hr

 

 

Predsjeda

Sveučilište u Splitu
Ul. Ruđera Boškovića 31
21000 Split, HR

Tajništvo

Trg Republike Hrvatske 14
10000 Zagreb, HR
Tel: +385 1 4698 109
Fax: +385 1 4698 141
e-adresa: paula.pavletic@unizg.hr