Rektorski zbor Republike Hrvatske

Predsjednik:
prof. dr. sc. Dragan Ljutić, rektor
Sveučilište u Splitu
Ruđera Boškovića 31
21000 Split
e-adresa: rektorat@remove-this.unist.hr

Tajnik:
Paula Pavletić, prof.
Sveučilište u Zagrebu
Trg Republike Hrvatske 14
10000 Zagreb
e-adresa: paula.pavletic@remove-this.unizg.hr
Tel. +385 1 4698109

Predsjeda

Sveučilište u Splitu
Ul. Ruđera Boškovića 31
21000 Split, HR

Tajništvo

Trg Republike Hrvatske 14
10000 Zagreb, HR
Tel: +385 1 4698 109
Fax: +385 1 4698 141
e-adresa: paula.pavletic@unizg.hr