Rektorski zbor Republike Hrvatske

Predsjednik:
Prof. dr. sc. Marin Milković, rektor
Sveučilište Sjever
Trg dr. Žarka Dolinara 1
48000 Koprivnica
e-adresa: rektor@remove-this.unin.hr

Tajnik:
Paula Pavletić, prof.
Sveučilište u Zagrebu
Kralja Zvonimira 8
HR-10 000 Zagreb
e-adresa: paula.pavletic@remove-this.unizg.hr
Tel. +385 1 4698109

Predsjeda

Sveučilište Sjever
Ul. 104. brigade 3
42000 Varaždin, HR

Tajništvo

Kralja Zvonimira 8
10000 Zagreb, HR
Tel: +385 1 4698 109
Fax: +385 1 4698 141
e-adresa: paula.pavletic@unizg.hr