Rektorski zbor Republike Hrvatske

Predsjednica:
Prof. dr. sc. Dijana Vican, rektorica
Sveučilište u Zadru
Ulica Mihovila Pavlinovića 1
HR-23000 Zadar
Tel. +385 23 200619

Tajnik:
Paula Pavletić, prof.
Sveučilište u Zagrebu
Kralja Zvonimira 8
HR-10 000 Zagreb
e-adresa: paula.pavletic@unizg.hr
Tel. +385 1 4698109
Fax +385 1 4698141

Predsjeda

Sveučilište u Zadru
Ulica Mihovila Pavlinovića 1
23000 Zadar, HR

Tajništvo

Kralja Zvonimira 8
10000 Zagreb, HR
Tel: +385 1 4698 109
Fax: +385 1 4698 141
e-adresa: paula.pavletic@unizg.hr