Rektorski zbor Republike Hrvatske

Predsjednik:

prof. dr. sc. Stjepan Lakušićpredsjednik Rektorskoga zbora, rektor Sveučilišta u Zagrebu
e-adresa: rector@remove-this.unizg.hr

Članovi:

prof. dr. sc. Dragan Ljutić, zamjenik predsjednika Rektorskoga zbora, rektor Sveučilišta u Splitu
e-adresa: rektorat@remove-this.unist.hr

prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija, rektorica Sveučilišta u Rijeci
e-adresa: rektorica@remove-this.uniri.hr

prof. dr. sc. Vlado Guberacrektor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
e-adresa: rektorat@remove-this.unios.hr 

prof. dr. sc. Dijana Vican, rektorica Sveučilišta u Zadru
e-adresa: rektorat@remove-this.unizd.hr

prof. dr. sc. Nikša Burumrektor Sveučilišta u Dubrovniku
e-adresa: niksa.burum@remove-this.unidu.hr

prof. dr. sc. Marinko Škare, rektor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
e-adresa: ured@remove-this.unipu.hr

prof. dr. sc. Marin Milković, rektor Sveučilišta Sjever
e-adresa: rektor@remove-this.unin.hr 

prof. dr. sc. Ivan Samardžić, rektor Sveučilišta u Slavonskom Brodu
e-adresa: info@remove-this.unisb.hr

prof. dr. sc. Željko Tanjić, rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta
e-adresa: rektorat@remove-this.unicath.hr

prof. dr. sc. Ivo Andrijanić, rektor Libertas međunarodnog sveučilišta
e-adresa: iandrijanic@remove-this.libertas.hr

prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, rektor Sveučilišta VERN
e-adresa: vlatko.cvrtila@remove-this.vern.hr

Članovi bez prava odlučivanja:

izv. prof. dr. sc. Damir Jugo, predsjednik Zbora veleučilišta 
e-adresa: damir.jugo@bernays.hr

prof. dr. sc. Predrag Marković, predsjednik Velikog vijeća Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja
e-adresa: uprava@remove-this.nsz.hr

prof. dr. sc. Zoran Tomić, rektor Sveučilišta u Mostaru
e-adresa: rektor@remove-this.sum.ba

Antonela Đuraš, predsjednica Hrvatskog studentskog zbora
e-adresa: hsz@remove-this.hsz.hr

Tajnik:

Paula Pavletić, prof.
e-adresa: paula.pavletic@remove-this.unizg.hr

Koordinator Rektorskog zbora Republike Hrvatske za informacijske tehnologije:

izv. prof. dr. sc. Mario Konecki
e-adresa: mkonecki@remove-this.unizg.hr

Predsjeda

Sveučilište u Zagrebu
Trg Republike Hrvatske 14
10000 Zagreb, HR

Tajništvo

Trg Republike Hrvatske 14
10000 Zagreb, HR
Tel: +385 1 4698 109
Fax: +385 1 4698 141
e-adresa: paula.pavletic@unizg.hr