Rektorski zbor Republike Hrvatske

Članovi:

prof. dr. sc. Dragan Ljutićpredsjednik Rektorskoga zbora, rektor Sveučilišta u Splitu
e-adresa: rektorat@remove-this.unist.hr

prof. dr. sc. Vlado Guberaczamjenik predsjednika Rektorskoga zbora, rektor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
e-adresa: rektorat@remove-this.unios.hr 

prof. dr. sc. Stjepan Lakušićrektor Sveučilišta u Zagrebu
e-adresa: rector@remove-this.unizg.hr

prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija, rektorica Sveučilišta u Rijeci
e-adresa: rektorica@remove-this.uniri.hr

prof. dr. sc. Josip Faričić, rektor Sveučilišta u Zadru
e-adresa: rektorat@remove-this.unizd.hr

prof. dr. sc. Nikša Burumrektor Sveučilišta u Dubrovniku
e-adresa: niksa.burum@remove-this.unidu.hr

prof. dr. sc. Marinko Škare, rektor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
e-adresa: ured@remove-this.unipu.hr

prof. dr. sc. Marin Milković, rektor Sveučilišta Sjever
e-adresa: rektor@remove-this.unin.hr 

prof. dr. sc. Ivan Samardžić, rektor Sveučilišta u Slavonskom Brodu
e-adresa: info@remove-this.unisb.hr

prof. dr. sc. Ivica Lučić, rektor Sveučilišta obrane i sigurnosti "Dr. Franjo Tuđman"
e-adresa: info@remove-this.sois-ft.hr 

prof. dr. sc. Željko Tanjić, rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta
e-adresa: rektorat@remove-this.unicath.hr

prof. dr. sc. Ivo Andrijanić, rektor Libertas međunarodnog sveučilišta
e-adresa: iandrijanic@remove-this.libertas.hr

prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, rektor Sveučilišta VERN
e-adresa: vlatko.cvrtila@remove-this.vern.hr

izv. prof. dr. sc. Mislav Balković, rektor Sveučilišta Algebra
e-adresa: mislav.balkovic@algebra.hr 

Članovi bez prava odlučivanja:

izv. prof. dr. sc. Damir Jugo, predsjednik Zbora veleučilišta
e-adresa: damir.jugo@bernays.hr

prof. dr. sc. Predrag Marković, predsjednik Velikog vijeća Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja
e-adresa: uprava@remove-this.nsz.hr

prof. dr. sc. Zoran Tomić, rektor Sveučilišta u Mostaru
e-adresa: rektor@remove-this.sum.ba

Antonela Đuraš, v.d. predsjednice Hrvatskog studentskog zbora
e-adresa: hsz@remove-this.hsz.hr

Tajnik:

Paula Pavletić, prof.
e-adresa: paula.pavletic@remove-this.unizg.hr

Koordinator Rektorskog zbora Republike Hrvatske za informacijske tehnologije:

izv. prof. dr. sc. Mario Konecki
e-adresa: mkonecki@remove-this.unizg.hr

 

 


Predsjeda

Sveučilište u Splitu
Ul. Ruđera Boškovića 31
21000 Split, HR

Tajništvo

Trg Republike Hrvatske 14
10000 Zagreb, HR
Tel: +385 1 4698 109
Fax: +385 1 4698 141
e-adresa: paula.pavletic@unizg.hr