Rektorski zbor Republike Hrvatske

Predsjednik:

prof. dr. sc. Dijana Vicanpredsjednica Rektorskoga zbora, rektorica Sveučilišta u Zadru
e-adresa: rektorat@remove-this.unizd.hr

Članovi:

prof. dr. sc. Nikša Burum, zamjenik predsjednice Rektorskoga zbora, rektor Sveučilišta u Dubrovniku
e-adresa: nburum@remove-this.unidu.hr

prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu 
e-adresa: rector@remove-this.unizg.hr

prof. dr. sc. Dragan Ljutić, rektor Sveučilišta u Splitu 
e-adresa: rektorat.office@remove-this.unist.hr

prof. dr. sc. Vlado Guberac, rektor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
e-adresa: rektorat@remove-this.unios.hr 

prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija, rektorica Sveučilišta u Rijeci
e-adresa: rektorica@remove-this.uniri.hr

prof. dr. sc. Alfio Barbieri, rektor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
e-adresa: ured@remove-this.unipu.hr

prof. dr. sc. Marin Milković, rektor Sveučilišta Sjever
e-adresa: rektor@remove-this.unin.hr 

Članovi bez prava odlučivanja:

prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, predsjednik Vijeća veleučilišta i visokih škola
e-adresa: vlatko.cvrtila@remove-this.vern.hr

prof. dr. sc. Željko Tanjić, rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta
e-adresa: rektorat@remove-this.unicath.hr 

prof. dr. sc. Zoran Tomić, rektor Sveučilišta u Mostaru
e - adresa: mail@remove-this.sum.ba

Stjepan Ćurčić, predsjednik Hrvatskog studentskog zbora
e-adresa: stjepan.curcic@remove-this.gmail.com

Tajnik:

Paula Pavletić, prof.
e-adresa: paula.pavletic@remove-this.unizg.hr

 

Predsjeda

Sveučilište u Zadru
Ulica Mihovila Pavlinovića 1
23000 Zadar, HR

Tajništvo

Kralja Zvonimira 8
10000 Zagreb, HR
Tel: +385 1 4698 109
Fax: +385 1 4698 141
e-adresa: paula.pavletic@unizg.hr