Rektorski zbor Republike Hrvatske
03.05.2023

Objava Natječaja za upis u I. godinu sveučilišnih prijediplomskih studija, sveučilišnih integriranih prijediplomskih i diplomskih studija te stručnih prijediplomskih studija u akademskoj godini 2023./2024.

Rektorski zbor objavljuje da su hrvatska sveučilišta objavila Natječaje za upis studenata u I. godinu sveučilišnih prijediplomskih studija, sveučilišnih integriranih prijediplomskih i diplomskih studija te stručnih... više


23.05.2021

Objava natječaja za upis studenata u prvu godinu preddiplomskog, integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija te stručnog preddiplomskog studija u akademskoj godini 2021./2022.

Rektorski zbor Republike Hrvatske objavljuje da su javna sveučilišta u Republici Hrvatskoj objavila natječaje za upis studenata u prvu godinu preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te preddiplomskih stručnih... više


01.06.2020

Objava natječaja za upis studenata u prvu godinu preddiplomskog, integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija te stručnog preddiplomskog studija u akademskoj godini 2020./2021.

Rektorski zbor Republike Hrvatske objavljuje da su javna sveučilišta u Republici Hrvatskoj objavila natječaje za upis studenata u prvu godinu preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te preddiplomskih stručnih... više


15.05.2015

Objava natječaja za upis studenata u prvu godinu preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija u akademskoj godini 2015./2016.

Rektorski zbor Republike Hrvatske objavljuje da su javna sveučilišta u Republici Hrvatskoj, u skladu sa člankom 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju objavila NATJEČAJE ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU... više


14.05.2014

Objava Natječaja za upis u prvu godinu preddiplomskih, integriranih i stručnih studija na javnim sveučilištima u RH u ak. god. 2014./2015.

Rektorski zbor Republike Hrvatske objavljuje da su javna sveučilišta u Republici Hrvatskoj, u skladu sa člankom 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju objavila NATJEČAJE ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU... više


30.05.2013

Natječaj za upis studenata u prvu godinu preddiplomskih, integriranih i stručnih studija na javnim sveučilištima u RH u ak. god. 2013./2014.

Rektorski zbor Republike Hrvatske objavljuje da su javna sveučilišta u Republici Hrvatskoj, u skladu sa člankom 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju objavila NATJEČAJE ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU... više


Predsjeda

Sveučilište u Splitu
Ul. Ruđera Boškovića 31
21000 Split, HR

Tajništvo

Trg Republike Hrvatske 14
10000 Zagreb, HR
Tel: +385 1 4698 109
Fax: +385 1 4698 141
e-adresa: paula.pavletic@unizg.hr