Rektorski zbor Republike Hrvatske

Rektorski zbor čine svi rektori javnih sveučilišta u Republici Hrvatskoj. 

Rektorski zbor odlučuje o pitanjima od zajedničkog interesa za djelovanje i razvoj sveučilišta u Republici Hrvatskoj:

  • propisuje nužne uvjete za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora na znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja odnosno radna mjesta, 
  • predlaže članove područnih znanstvenih i umjetničkih vijeća i matičnih odbora, 
  • predlaže članove Savjeta za financiranje znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja, 
  • razmatra problematiku rada i razvoja sveučilišta i o tome donosi preporuke i mišljenja,
  • objavljuje u "Narodnim novinama" uvjete Rektorskog zbora za izvor u znanstveno-nastavana zvanja te 
  • obavlja druge poslove predviđene Zakonom i poslove koje mu povjere sveučilišta.

Poslovnik o radu Rektorskog zbora

Predsjeda

Sveučilište Sjever
Ul. 104. brigade 3
42000 Varaždin, HR

Tajništvo

Kralja Zvonimira 8
10000 Zagreb, HR
Tel: +385 1 4698 109
Fax: +385 1 4698 141
e-adresa: paula.pavletic@unizg.hr