Rektorski zbor Republike Hrvatske

Rektorski zbor čine rektori svih sveučilišta u Republici Hrvatskoj.

Rektorski zbor razmatra pitanja od zajedničkoga interesa za djelovanje i razvoj sveučilišta, fakulteta i umjetničkih akademija u Republici Hrvatskoj:

  • predlaže članove Nacionalnoga vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj
  • predlaže članove matičnih odbora
  • predlaže Nacionalnom vijeću nastavne i stručne elemente Nacionalnih sveučilišnih, znanstvenih i umjetničkih kriterija
  • daje preporuke za razvoj sustava visokoga obrazovanja
  • prati i unaprjeđuje bolonjski proces
  • predlaže aktivnosti i mjere za povećanje internacionalizacije visokoga obrazovanja
  • obavlja poslove koje mu povjere sveučilišta
  • obavlja druge poslove propisane zakonom kojima se uređuje znanost i visoko obrazovanje i drugim propisima,
  • na poziv Ministarstva znanosti i obrazovanja imenuje jednoga rektora javnoga sveučilišta kao predstavnika koji sudjeluje u postupku pregovora za sklapanje kolektivnoga ugovora za područje visokoga obrazovanja, znanstvene i umjetničke djelatnosti.

 Poslovnik o radu Rektorskog zbora RH - pročišćeni tekst (20.11.2023.)

Predsjeda

Sveučilište u Splitu
Ul. Ruđera Boškovića 31
21000 Split, HR

Tajništvo

Trg Republike Hrvatske 14
10000 Zagreb, HR
Tel: +385 1 4698 109
Fax: +385 1 4698 141
e-adresa: paula.pavletic@unizg.hr