Rektorski zbor Republike Hrvatske

Rektorski zbor čine rektori svih sveučilišta u Republici Hrvatskoj. 

Rektorski zbor razmatra pitanja od zajedničkog interesa za djelovanje i razvoj sveučilišta, fakulteta i umjetničkih akademija u Republici Hrvatskoj te obavlja sljedeće poslove:

  • predlaže članove Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj
  • predlaže članove matičnih odbora
  • predlaže Nacionalnom vijeću nastavne i stručne elemente Nacionalnih sveučilišnih, znanstvenih i umjetničkih kriterija
  • daje preporuke za razvoj sustava visokog obrazovanja
  • prati i unaprjeđuje Bolonjski proces
  • predlaže aktivnosti i mjere za povećanje internacionalizacije visokog obrazovanja
  • obavlja poslove koje mu povjere sveučilišta
  • obavlja druge poslove propisane ovim Zakonom i drugim propisima

Poslovnik o radu Rektorskog zbora

Predsjeda

Sveučilište u Zagrebu
Trg Republike Hrvatske 14
10000 Zagreb, HR

Tajništvo

Trg Republike Hrvatske 14
10000 Zagreb, HR
Tel: +385 1 4698 109
Fax: +385 1 4698 141
e-adresa: paula.pavletic@unizg.hr