HR / EN

Predsjeda
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

Presidency
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek 

Tajništvo
Kralja Zvonimira 8
10000 Zagreb, HR
tel: +385 1 4698 109
fax: +385 1 4698 141
e-adresa:
paula.pavletic@remove-this.unizg.hr

European University Association

©2013 - 2014 Rektorski
zbor Republike Hrvatske

Dokumenti

  • Odluka o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja Narodne novine 129/2005

  • Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja Narodne novine 13/2012

  • Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u umjetničko-nastavna i nastavna zvanja u području umjetnosti Narodne novine 61/2017

  • Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja Narodne novine 106/2006 i Narodne novine 122/2017

Pretraži