Rektorski zbor Republike Hrvatske

Dokumenti

  • Odluka o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja Narodne novine 129/2005

  • Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja Narodne novine 13/2012

  • Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u umjetničko-nastavna i nastavna zvanja u području umjetnosti Narodne novine 61/2017

  • Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja Narodne novine 106/2006 i Narodne novine 122/2017

Predsjeda

Sveučilište u Zadru
Ulica Mihovila Pavlinovića 1
23000 Zadar, HR

Tajništvo

Kralja Zvonimira 8
10000 Zagreb, HR
Tel: +385 1 4698 109
Fax: +385 1 4698 141
e-adresa: paula.pavletic@unizg.hr