Rektorski zbor Republike Hrvatske
06.09.2023

Na sjednici Rektorskoga zbora izabran novi predsjednik za sljedeće mandatno razdoblje

Na 7. sjednici Rektorskoga zbora održanoj 5. rujna 2023. na Sveučilištu u Zadru izabran je novi predsjednik RZ-a za akademsku godinu 2023./2024. U sljedećem mandatnom razdoblju Rektorskim zborom predsjedat će prof. dr. sc. Dragan Ljutić, rektor Sveučilišta u Splitu, a njegov će zamjenik biti prof. dr. sc. Vlado Guberac, rektor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.

Članovi Rektorskoga zbora na sjednici su raspravljali o mnogim temama, između ostaloga, o razvoju internacionalizacije na hrvatskim sveučilištima. Nakon uvodnoga izlaganja ravnateljice Agencije za mobilnost i programe Europske unije Antonije Gladović o programu Erasmus+ za razdoblje od 2021. do 2027., o mogućnostima privlačenja stranih studenata govorila je ravnateljica Uprave za visoko obrazovanje Ministarstva znanosti i obrazovanja Dijana Mandić. Na sjednici je uslijedila konstruktivna rasprava u kojoj su sudjelovali predsjednik Rektorskoga zbora prof. dr. sc. Stjepan Lakušić, novoizabrani predsjednik prof. dr. sc. Dragan Ljutić i prorektor Sveučilišta J. Dobrila u Puli prof. dr. sc. Valter Boljunčić. Istaknuto je kako je za unaprjeđenje internacionalizacije studijskih programa na hrvatskim sveučilištima nužna suradnja između svih dionika sustava visokoga obrazovanja u Republici Hrvatskoj – Rektorskoga zbora, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Ministarstva unutarnjih poslova te Hrvatskoga zavoda za zdravstveno osiguranje. U tom je procesu od ključne važnosti stvoriti preduvjete za dolazak stranih studenata na hrvatska sveučilišta te pojednostaviti procedure vezane uz dolaznu mobilnost. Također, istaknuto je kako je Rektorski zbor prethodno već osnovao posebnu Radnu skupinu koja će uskoro predstaviti članovima RZ-a dokument pod nazivom Strateški okvir za razvoj internacionalizacije na hrvatskim sveučilištima.  

Članovi RZ-a na sjednici su upoznati i s tijekom pregovora o novom Kolektivnom ugovoru. U ovoj fazi pregovaračkoga procesa razmatra se struktura radnoga vremena i normiranje rada nastavnika te se razgovara o nastavnom, znanstvenom i stručnom radu. Pritom je posebna pažnja članova pregovaračkih timova usmjerena na rad zaposlenika 'na tržištu', odnosno na njihov eventualni dodatni angažman u javnim ustanovama, i to u obimu koji nije u koliziji s njihovim redovitim opterećenjem u nastavi i istraživačkim procesima.

Predsjeda

Sveučilište u Splitu
Ul. Ruđera Boškovića 31
21000 Split, HR

Tajništvo

Trg Republike Hrvatske 14
10000 Zagreb, HR
Tel: +385 1 4698 109
Fax: +385 1 4698 141
e-adresa: paula.pavletic@unizg.hr