Rektorski zbor Republike Hrvatske
23.10.2017

Provedeno savjetovanje sa zanteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga odluke Rektorskoga zbora o nužnim uvjetima u postupku izbora ili reizbora u znanstveno-nastavna zvanja

U skladu sa zaključkom Rektorskog zbora od 18. lipnja 2017. i u skladu s odredbama  Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (NN, 140/2009.) Rektorski zbor Republike Hrvatske je proveo postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Nacrta Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora ili reizbora u znanstveno-nastavna zvanja, od 20. lipnja 2017. do 17. srpnja 2017., putem e-mail adrese: ppavlet@unizg.hr.

Tekst primjedbi te prihvaćene i neprihvaćene sugestije s obrazloženjima dostavljamo u priloženoj tablici.

Predsjeda

Sveučilište u Dubrovniku
Ul. branitelja Dubrovnika 29
20000 Dubrovnik, HR

Tajništvo

Kralja Zvonimira 8
10000 Zagreb, HR
Tel: +385 1 4698 109
Fax: +385 1 4698 141
e-adresa: paula.pavletic@unizg.hr