Rektorski zbor Republike Hrvatske
15.05.2015

Objava natječaja za upis studenata u prvu godinu preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija u akademskoj godini 2015./2016.

Rektorski zbor Republike Hrvatske objavljuje da su javna sveučilišta u Republici Hrvatskoj, u skladu sa člankom 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju objavila

NATJEČAJE ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PREDDIPLOMSKIH, INTEGRIRANIH PREDDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH TE PREDDIPLOMSKIH STRUČNIH STUDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2015./2016.

 Ovdje pogledajte tekst Natječaja za:

Budući da Odluka Vlade RH o uvjetima, kriterijima i načinu subvencioniranja participacije redovitih studenata u troškovima studija i sufinanciranju materijalnih troškova javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj za sljedeću akademsku godinu nije još donesena, participacija će se plaćati na način definiran Odlukom Vlade RH. U slučaju da sveučilišta i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta ne potpišu ugovor kojim se utvrđuju kriteriji za provedbu Odluke Vlade RH, svako će sveučilište postupiti u skladu s odlukom svojega senata.

 

Natječaji za upis na sva javna sveučilišta objavljeni su i na mrežnim stranicama: 

Sveučilišta u Zagrebu: www.unizg.hr
Sveučilišta u Rijeci: www.uniri.hr
Sveučilišta u Splitu: www.unist.hr
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku: www.unios.hr
Sveučilišta u Zadru: www.unizd.hr
Sveučilišta u Dubrovniku: www.unidu.hr
Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli: www.unipu.hr

Predsjeda

Sveučilište u Splitu
Ul. Ruđera Boškovića 31
21000 Split, HR

Tajništvo

Trg Republike Hrvatske 14
10000 Zagreb, HR
Tel: +385 1 4698 109
Fax: +385 1 4698 141
e-adresa: paula.pavletic@unizg.hr