Rektorski zbor Republike Hrvatske
21.07.2016

Zahtjev Ministarstvu znanosti obrazovanja i sporta vezano uz znanstvene centre izvrsnosti

Rektorski zbor Republike Hrvatske je na 10. sjednici u akademskoj 2015./2016. godini održanoj 14. srpnja 2016. u Zagrebu razmatrao aktualne probleme s kojima se susreću znanstveni centri izvrsnosti te je jednoglasno zaključio da se u vezi s tim Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta uputi sljedeći 

                                                                                ZAHTJEV

Rektorski  zbor  traži od MZOS-a da žurno omogući upućivanje javnoga poziva kojim bi se znanstveni centri izvrsnosti mogli natjecati za sredstva europskih fondova u okviru Operativnoga programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020

Nakon zakonom propisane procedure, ministar znanosti, obrazovanja i sporta proglasio je znanstvene centre izvrsnosti (ZCI) i s njima potpisao ugovore o financiranju. Ministar je odluke donio prihvaćajući obrazložene prijedloge Nacionalnoga vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj kao jedinoga zakonom ovlaštenoga stručnoga predlagatelja. Cjelokupan proces javno upućenoga poziva za prijavu ZCI-ja, javno objavljenih kriterija i postupka vrjednovanja, međunarodnoga recenziranja, rada Stručnoga povjerenstva i znanstvenih odbora Nacionalnoga vijeća, tekao je potpuno transparentno i u svakom je trenutku bio dostupan javnosti.

Na temelju međunarodnih recenzija i izvješća svojih stručnih povjerenstava i znanstvenih odbora, Nacionalno je vijeće oblikovalo i detaljno obrazložilo svoje prijedloge ukupno 13 znanstvenih centara izvrsnosti među gotovo 100 pristiglih prijedloga tijekom dvaju poziva u 2014. i 2015. godini. Ako bi stigao bilo kakav prigovor na nepoštivanje kriterija, procedure ili eventualnu  protuzakonitost bilo kojega od predloženih 13 ZCI-ja, Nacionalno vijeće bilo bi dužno smjesta reagirati. Prema informacijama kojima raspolaže Rektorski zbor, na Nacionalno vijeće nije pristigao niti jedan prigovor koji bi osporavao kvalitetu programa ili izvrsnost voditelja i istraživača predloženih centara. Prigovori onih koji se žale jer njihovi prijedlozi nisu prihvaćeni ne mogu biti osnova za zaustavljanje i blokiranje mogućnosti legalno proglašenih ZCI-ja za pristup namjenskim sredstvima europskih fondova namijenjenih isključivo za njihovo financiranje.

Rektorski zbor ističe kako proglašeni znanstveni centri izvrsnosti svojim programskim ciljevima, međunarodnom prepoznatljivošću i vrlo visokom citiranošću voditelja i više stotina angažiranih istraživača pripadaju vrhu znanstvenoistraživačke izvrsnosti hrvatskih sveučilišta i javnih znanstvenih instituta. Proglašeni znanstveni centri izvrsnosti čine bitan element ostvarenja reforme i  preobrazbe hrvatskih sveučilišta u istraživačke i inovativne institucije snažnije povezane s gospodarskim razvojem. Neobjašnjivo kašnjenje MZOS-a u obavljanju poslova stručno-tehničke potpore ZCI-ju i neprihvatljivi pokušaji administrativno-upravnoga arbitriranja i preispitivanja stručnih odluka Nacionalnoga vijeća kao nezavisnoga stručnoga tijela, imenovanoga od Hrvatskoga sabora, ozbiljno dovodi u pitanje ne samo rad ZCI-ja nego i realizaciju raspoloživih sredstava europskih fondova. Stoga Rektorski zbor traži od ministra znanosti, obrazovanja i sporta da bez odgađanja pokrene proceduru za realizaciju sredstava europskih fondova namijenjenih financiranju znanstvenih centara izvrsnosti.

Predsjeda

Sveučilište u Dubrovniku
Ul. branitelja Dubrovnika 29
20000 Dubrovnik, HR

Tajništvo

Kralja Zvonimira 8
10000 Zagreb, HR
Tel: +385 1 4698 109
Fax: +385 1 4698 141
e-adresa: paula.pavletic@unizg.hr