Rektorski zbor Republike Hrvatske
03.11.2015

Rektorski zbor RH usvojio dokument o vrednovanju znanstvenoga rada i promicanju otvorenog pristupa znanstvenim informacijama

Rektorski zbor RH je na svojoj 1. sjednici u ak. god. 2015./16. usvojio dokument "Vrednovanje znanstveno-istraživačkog rada i promicanje otvorenog pristupa znanstvenim informacijama i istraživačkim podacima". Radi se o dokumentu koji je od velike važnosti za kreiranje nacionalnih politika prema vrednovanju znanstveno-istraživačkoga rada i promicanju otvorenog pristupa znanstvenim informacijama.

Načelan je stav Rektorskoga zbora da je pri vrednovanju znanstvenih organizacija i sastavnica sveučilišta, vrednovanju doktorskih studijskih programa, utvrđivanju mentorskih kapaciteta, izradi kriterija za znanstveno napredovanje te dodjeljivanju financijskih potpora za znanstvena istraživanja potrebno razraditi višesložne kriterije kojima se vrednuju uloženi osobni i institucijski kapaciteti i ishodi znanstvenoga rada.

Također, sustav vrednovanja znanstvenih časopisa treba prilagoditi postojećem trenutku tehnološkog razvoja, trendovima otvorenog pristupa znanstvenim informacijama i istraživačkim podacima koji se financiraju javnim sredstvima te demokratičnosti i transparentnosti vrednovanja pojedinca i organizacija. U tom smislu Rektorski zbor podržava načela Hrvatske deklaracije o otvorenom pristupu te smatra da Republika Hrvatska i njezine institucije trebaju pratiti politike Europske unije koja je otvoreni pristup znanstvenim publikacijama proglasila obveznim za sve ugovorene projekte unutar okvira Horizon 2020 (2014-2010).

Dokument je otvoren za daljnju raspravu te će se u tom smislu od šire akademske zajednice zatražiti mišljenje o dokumentu te mjere i kriteriji za razvoj pojedinih znanstvenih područja.

Vrednovanje znanstveno-istraživačkoga rada i promicanje otvorenog pristupa znanstvenim informacijama i istraživačkim podacima

Predsjeda

Sveučilište u Dubrovniku
Ul. branitelja Dubrovnika 29
20000 Dubrovnik, HR

Tajništvo

Kralja Zvonimira 8
10000 Zagreb, HR
Tel: +385 1 4698 109
Fax: +385 1 4698 141
e-adresa: paula.pavletic@unizg.hr