Rektorski zbor Republike Hrvatske
29.09.2022

Rektori estonskih sveučilišta posjetili Sveučilište u Zagrebu

U srijedu 28. rujna, rektori javnih sveučilišta u Estoniji posjetili su Sveučilište u Zagrebu u cilju razmjene iskustava i razgovora o mogućoj suradnji. U okviru posjete rektori Sveučilišta u Tartuu prof. Toomas Asser, Estonske umjetničke akademije prof. Mart Kalm, Tehnološkog sveučilišta u Talinu prof. Tiit Land, Estonske muzičke i dramske akademije prof. Ivari Ilja i Sveučilišta u Talinu prof. Tõnu Viik susreli su se sa rektorom Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damirom Borasom, nastupajućim rektorom prof. dr. sc. Stjepanom Lakušićem i prorektorom za znanost i međunarodnu suradnju prof. dr. sc. Milošem Judašom. Sastanku su prisustvovale i voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju dr. Branka Roščić i glavne tajnice estonske i hrvatske rektorske konferencije Hanna Kanep i Paula Pavletić.

Prema programu pripremljenom na zahtjev estonske delegacije, održani su vrlo uspješni sastanci sa upravama Arhitektonskog fakulteta, Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, Medicinskoga fakulteta i Rudarsko-geološko-naftnoga fakulteta te Muzičku akademiju, Akademiju dramske umjetnosti i Akademiju likovnih umjetnosti.

Predsjeda

Sveučilište u Zagrebu
Trg Republike Hrvatske 14
10000 Zagreb, HR

Tajništvo

Trg Republike Hrvatske 14
10000 Zagreb, HR
Tel: +385 1 4698 109
Fax: +385 1 4698 141
e-adresa: paula.pavletic@unizg.hr