HR / EN

Predsjeda
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

Presidency
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek 

Tajništvo
Kralja Zvonimira 8
10000 Zagreb, HR
tel: +385 1 4698 109
fax: +385 1 4698 141
e-adresa:
paula.pavletic@remove-this.unizg.hr

European University Association

©2013 - 2014 Rektorski
zbor Republike Hrvatske

01.10.2015

Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras preuzeo predsjedanje Rektorskim zborom RH

Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras je 1. listopada 2015. preuzeo dužnost novog predsjednika Rektorskog zbora Republike Hrvatske u akademskoj godini 2015./2016. U skladu s Poslovnikom Rektorskoga zbora, mandat predsjednika RZ-a traje jednu akademsku godinu, a njegov je zamjenik rektor Sveučilišta u Splitu prof. dr. sc. Šimun Anđelinović, koji će predsjedanje ovim tijelom preuzeti sljedeće akademske godine. 

Pretraži