Rektorski zbor Republike Hrvatske
19.07.2023

Održana sjednica Rektorskoga zbora u novim prostorima Sveučilišta u Zagrebu

U novim prostorima Sveučilišta u Zagrebu, u zgradi Regionalnoga centra za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje jugoistočne Europe – SEECEL, u petak 14. srpnja 2023. u auli Sveučilišta održana je 6. sjednica Rektorskoga zbora Republike Hrvatske u ak. god. 2022./2023.

Članovi Rektorskoga zbora, pod predsjedanjem predsjednika RZ-a prof. dr. sc. Stjepana Lakušića, rektora Sveučilišta u Zagrebu, raspravljali su, između ostaloga, o Uredbi o programskom financiranju visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta u RH te provedenom savjetovanju s javnošću o ovom dokumentu, nacrtu prijedloga nastavnih i stručnih elemenata Nacionalnih sveučilišnih, umjetničkih i znanstvenih kriterija te razvoju akademskoga sporta.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu uredbe o programskom financiranju javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta u Republici Hrvatskoj bilo je otvoreno od 25. svibnja do 9. lipnja 2023. Ministarstvo znanosti i obrazovanja potom je 6. srpnja objavilo izvješće o provedenom savjetovanju te je konačni prijedlog Uredbe uputilo na razmatranje Vladi RH, koja je ovaj akt usvojila na svojoj sjednici održanoj 13. srpnja 2023.

Analiza koja je pripremljena za sjednicu RZ-a pokazala je kako je u procesu savjetovanja na prijedlog Uredbe ukupno upućeno 174 prijedloga i komentara. Od toga je prihvaćeno samo njih sedam, dok je 60 prijedloga odbijeno. Ukupno je 15 komentara djelomično prihvaćeno, a najveći broj komentara (njih 92) primljeni su na znanje. Sukladno tome, ukupno 87.35% pristiglih prijedloga nije uvaženo, a prihvaćeno je njih samo 4.02%. S obzirom na to da niti jedan bitan komentar Sveučilišta u Zagrebu, kao ni Sveučilišta u Splitu i Sveučilišta u Osijeku nije prihvaćen, rektori smatraju kako koncept prvotno predložene Uredbe nakon savjetovanja sa zainteresiranom javnošću nije promijenjen.

Članovi RZ-a na sjednici su raspravljali o radnom materijalu prijedloga nastavnih i stručnih elemenata Nacionalnih sveučilišnih, umjetničkih i znanstvenih kriterija koji je za sjednicu pripremilo Povjerenstvo RZ-a. Riječ je o radnim materijalima koji predstavljaju podlogu za daljnji rad na pripremi dokumenta koji RZ, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, mora predložiti Nacionalnom vijeću za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj. Očekuje se da bi konačni prijedlog dokumenta RZ-a mogao biti pripremljen u rujnu, nakon čega će se uputiti u raspravu unutar akademske zajednice. Na temelju pristiglih komentara i analize, RZ će pripremiti konačni dokument koji će se kao prijedlog uputiti Nacionalnom vijeću.

Na sjednici je predsjednik Hrvatskoga akademskoga sportskoga saveza (HASS) Haris Pavletić predstavio projekt UniSport Health te su članovi RZ-a razgovarali o daljnjim koracima u razvoju akademskoga sporta, te posebno, studiranju studenata sportaša na visokim učilištima u RH. Rektorski zbor dao je podršku daljnjem radu i aktivnostima HASS-a.

Predsjeda

Sveučilište u Splitu
Ul. Ruđera Boškovića 31
21000 Split, HR

Tajništvo

Trg Republike Hrvatske 14
10000 Zagreb, HR
Tel: +385 1 4698 109
Fax: +385 1 4698 141
e-adresa: paula.pavletic@unizg.hr