Rektorski zbor Republike Hrvatske
25.03.2016

Održana 6. sjednica Rektorskoga zbora u ak. god. 2015./2016.

Rektorski zbor Republike Hrvatske održao je 23. ožujka 2016. u Zagrebu šestu sjednicu u ak. god. 2015./2016. pod predsjedanjem prof. dr. sc. Damira Borasa, rektora Sveučilišta u Zagrebu. Na sjednici su, uz članove Rektorskoga zbora, prorektore sveučilišta i ostale goste, sudjelovali pomoćnik ministra znanosti, obrazovanja i sporta prof. dr. sc. Srećko Tomas i predsjednik Nacionalnoga vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnologiju prof. dr. sc. Ivo Družić.

Rektorski zbor RH je, u nazočnosti voditelja Radne skupine Cjelovite kurikularne reforme dr. sc. Borisa Jokića i moderatora okrugloga stola Utjecaj kurikularne reforme na visokoobrazovni sustav i društvoakademika Vladimira Bermanca, raspravljao o zaključcima ovoga skupa. Rektorski zbor daje podršku daljnjoj provedbi kurikularne reforme te smatra da je za njezino provođenje nužna politička podrška koja mora biti popraćena i odgovarajućom financijskom potporom.

Također, Rektorsk zbor je raspravljao i o usvojenom proračunu za 2016. godinu za sustav znanosti i visokoga obrazovanja. Zaključeno je kako nedovoljno financiranje znanosti, koje je u opadanju još od 2004. i koje se ne može nadoknaditi europskim sredstvima ili suradnjom s gospodarstvom, dovodi u pitanje provođenje nacionalne znanstvene politike. 

Članovi RZ-a raspravljali su i o Zakonu o hrvatskom kvalifikacijskom okviru iz 2013. kojeg smatraju da treba što prije revidirati te je nužno, u sljedećem koraku, uskladiti sve zakone koji reguliraju sustav znanosti i visokoga obrazovanja, posebno Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju te Zakon o hrvatskom kvalifikacijskom okviru. 

Detaljnije o stavovima i zaključcima Rektorskoga zbora pogledajte u priopćenju.

Predsjeda

Sveučilište u Splitu
Ul. Ruđera Boškovića 31
21000 Split, HR

Tajništvo

Trg Republike Hrvatske 14
10000 Zagreb, HR
Tel: +385 1 4698 109
Fax: +385 1 4698 141
e-adresa: paula.pavletic@unizg.hr