Rektorski zbor Republike Hrvatske
30.09.2022

Novi predsjednik Rektorskoga zbora u ak. god. 2022./2023.

Na posljednjoj sjednici Rektorskoga zbora u ak. god. 2021./2022. pod predsjedanjem prof. dr. sc. Snježane Prijić-Samaržija održanoj 9. listopada 2022. u Zagrebu, za predsjednika Rektorskoga zbora imenovan je prof. dr. sc. Stjepan Lakušić, rektor Sveučilišta u Zagrebu. Za njegova zamjenika imenovan je prof. dr. sc. Dragan Ljutić, rektor Sveučilišta u Splitu.

Mandat predsjednika Rektorskoga zbora traje jednu akademsku godinu.

Životopis prof. dr. sc. Stjepana Lakušića

Predsjeda

Sveučilište u Zagrebu
Trg Republike Hrvatske 14
10000 Zagreb, HR

Tajništvo

Trg Republike Hrvatske 14
10000 Zagreb, HR
Tel: +385 1 4698 109
Fax: +385 1 4698 141
e-adresa: paula.pavletic@unizg.hr