Rektorski zbor Republike Hrvatske
01.10.2020

Novi predsjednik Rektorskoga zbora u ak. god. 2020./2021.

Na posljednjoj sjednici Rektorskoga zbora u ak. god. 2019./2020., koja je održana 21. rujna 2020. pod predsjedanjem rektora Sveučilišta u Dubrovniku prof. dr. sc. Nikše Buruma, na dužnost predsjednika Rektorskoga zbora u akademskoj godini 2020./2021. imenovan je prof. dr. sc. Marin Milković, rektor Sveučilišta Sjever.

Na dužnost njegova zamjenika, na istoj je sjednici imenovan rektor Sveučilišta J. Dobrile u Puli prof. dr. sc. Alfio Barbieri.

Mandat predsjednika Rektorskoga zbora traje jednu akademsku godinu.

Životopis prof. dr. sc. Marina Milkovića

Predsjeda

Sveučilište Sjever
Ul. 104. brigade 3
42000 Varaždin, HR

Tajništvo

Kralja Zvonimira 8
10000 Zagreb, HR
Tel: +385 1 4698 109
Fax: +385 1 4698 141
e-adresa: paula.pavletic@unizg.hr