Rektorski zbor Republike Hrvatske
04.10.2018

Imenovana nova predsjednica Rektorskoga zbora u ak. 2018./2019. godini

Rektorski zbor RH je u ponedjeljak, 24. rujna 2018. održao svoju posljednju sjednicu u akademskoj 2017./2018. godini pod predsjedanjem prof. dr. sc. Vlade Guberca, rektora Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku.

Od 1. listopada 2018. dužnost predsjednice Rektorskoga zbora u akademskoj godini 2018./2019. preuzet će rektorica Sveučilišta u Zadru prof. dr. sc. Dijana Vican. Mandat predsjednika Rektorskoga zbora traje jednu akademsku godinu. U skladu s Poslovnikom Rektorskoga zbora, dužnost njezinoga zamjenika preuzima rektor Sveučilišta u Dubrovniku, prof. dr. sc. Nikša Burum koji će Rektorskim zborom predsjedati sljedeće 2019./2020. akademske godine. 

Životopis prof. dr. sc. Dijane Vican

Predsjeda

Sveučilište u Splitu
Ul. Ruđera Boškovića 31
21000 Split, HR

Tajništvo

Trg Republike Hrvatske 14
10000 Zagreb, HR
Tel: +385 1 4698 109
Fax: +385 1 4698 141
e-adresa: paula.pavletic@unizg.hr