HR / EN

Predsjeda
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

Presidency
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek 

Tajništvo
Kralja Zvonimira 8
10000 Zagreb, HR
tel: +385 1 4698 109
fax: +385 1 4698 141
e-adresa:
paula.pavletic@remove-this.unizg.hr

European University Association

©2013 - 2014 Rektorski
zbor Republike Hrvatske

25.11.2016

Donesen Pravilnik Rektorskoga zbora o studiranju sportaša na visokim učilištima u RH

Rektorski zbor RH je na svojoj 2. sjednici u akademskoj 2016./2017. godini održanoj 5. studenoga 2016. donijelo Pravilnik Rektorskoga zbora o studiranju studenata sportaša na visokim učilištima Republike Hrvatske.

Pravilnikom se uređuju pravila i uvjeti studiranja studenata sportaša na visokim učilištima Republike Hrvatske, a isti je usklađen sa Hrvatskim olimpijskim odborom i Hrvatskim sportskim savezom te je tekst verificiran od strane prorektora za nastavu i studente svih sveučilišta.

Pravilnik Rektorskoga zbora dostavljen je sveučilišnim senatima na verifikaciju. 

PRAVILNIK O STUDIRANJU SPORTAŠA NA VISOKIM UČILIŠTIMA RH

Pretraži