Rektorski zbor Republike Hrvatske
25.11.2016

Donesen Pravilnik Rektorskoga zbora o studiranju sportaša na visokim učilištima u RH

Rektorski zbor RH je na svojoj 2. sjednici u akademskoj 2016./2017. godini održanoj 5. studenoga 2016. donijelo Pravilnik Rektorskoga zbora o studiranju studenata sportaša na visokim učilištima Republike Hrvatske.

Pravilnikom se uređuju pravila i uvjeti studiranja studenata sportaša na visokim učilištima Republike Hrvatske, a isti je usklađen sa Hrvatskim olimpijskim odborom i Hrvatskim sportskim savezom te je tekst verificiran od strane prorektora za nastavu i studente svih sveučilišta.

Pravilnik Rektorskoga zbora dostavljen je sveučilišnim senatima na verifikaciju. 

PRAVILNIK O STUDIRANJU SPORTAŠA NA VISOKIM UČILIŠTIMA RH

Predsjeda

Sveučilište u Dubrovniku
Ul. branitelja Dubrovnika 29
20000 Dubrovnik, HR

Tajništvo

Kralja Zvonimira 8
10000 Zagreb, HR
Tel: +385 1 4698 109
Fax: +385 1 4698 141
e-adresa: paula.pavletic@unizg.hr