Rektorski zbor Republike Hrvatske
20.10.2017

PROVEDENO SAVJETOVANJE SA ZANTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU PRIJEDLOGA ODLUKE REKTORSKOG ZBORA O NUŽNIM UVJETIMA U POSTUPKU IZBORA ILI REIZBORA U ZNANSTVENO-NASTAVNA ZVANJA

U skladu sa zaključkom Rektorskog zbora od 18. lipnja 2017. i u skladu s odredbama  Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (NN, 140/2009.) Rektorski zbor Republike Hrvatske je proveo postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Nacrta Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora ili reizbora u znanstveno-nastavna zvanja, od 20. lipnja 2017. do 17. srpnja 2017., putem e-mail adrese: ppavlet@remove-this.unizg.hr.

Očitovanja na primjedbe i prijedloge dobivene tijekom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću nalaze se u priloženoj tablici.

Tablica s očitovanjima 

Predsjeda

Sveučilište u Zadru
Ulica Mihovila Pavlinovića 1
23000 Zadar, HR

Tajništvo

Kralja Zvonimira 8
10000 Zagreb, HR
Tel: +385 1 4698 109
Fax: +385 1 4698 141
e-adresa: paula.pavletic@unizg.hr