Rektorski zbor Republike Hrvatske

Sjednice Rektorskog zbora održavaju se najmanje dva puta tijekom svakoga semestra u akademskoj godini, a prema potrebi to može biti i u kraćim rokovima.

Predsjeda

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Trg Svetog Trojstva 3
31000 Osijek, HR

Tajništvo

Kralja Zvonimira 8
10000 Zagreb, HR
Tel: +385 1 4698 109
Fax: +385 1 4698 141
e-adresa: paula.pavletic@unizg.hr