HR / EN

Predsjeda
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

Presidency
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek 

Tajništvo
Kralja Zvonimira 8
10000 Zagreb, HR
tel: +385 1 4698 109
fax: +385 1 4698 141
e-adresa:
paula.pavletic@remove-this.unizg.hr

European University Association

©2013 - 2014 Rektorski
zbor Republike Hrvatske

O nama

Rektorski zbor čine svi rektori javnih sveučilišta u Republici Hrvatskoj.

Rektorski zbor odlučuje o pitanjima od zajedničkog interesa za djelovanje i razvoj sveučilišta u Republici Hrvatskoj:

  • propisuje nužne uvjete za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora na znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja odnosno radna mjesta, 
  • predlaže članove područnih znanstvenih i umjetničkih vijeća i matičnih odbora, 
  • predlaže članove Savjeta za financiranje znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja, 
  • razmatra problematiku rada i razvoja sveučilišta i o tome donosi preporuke i mišljenja,
  • objavljuje u "Narodnim novinama" uvjete Rektorskog zbora za izvor u znanstveno-nastavana zvanja te 
  • obavlja druge poslove predviđene Zakonom i poslove koje mu povjere sveučilišta.

 

Poslovnik o radu Rektorskog zbora

Pretraži